--- Raimo Asikainen Malminkatu 20 A 11 Helsinki 00100 Puh: +358 40 410 5785 raimo.asikainen@careliaforest.fi ©2023 CareliaForest Oy